Nýsköpun

Nýsköpun, tækniþróun og stöðug framfarasókn fyrirtækja mun tryggja að smám saman í fyllingu tímans koma fram lausnir sem hjálpa við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og um leið að gera okkur kleift að ná þeim metnaðarfullu markmiðum sem stjórnvöld hafa sett fram á svipað og langflest ríki heims hafa gert í kjölfar Parísarsamkomulagsins. Enginn vafi er á að fyrirtækin hér munu taka þátt í að uppfylla þessi markmið. Sama á við um aukinn útflutning íslensks atvinnulífs. Auknar fjárfestingar, meiri sérhæfing og þjálfun starfsmanna ásamt stöðugum tækniframförum munu varða leiðina að vexti útflutnings á íslenskum afurðum og hugviti. Það er grundvöllur verðmætasköpunar þjóðarbúsins.

Til að standa undir 3% hagvexti næstu 20 ár þarf íslenskt þjóðarbú að auka útflutning um 1000 milljarða. Það jafngildir um einum milljarði á viku í nýjar útflutningstekjur næstu tvo áratugi. Ákvarðanir og fjárfestingar í dag eru útflutningstekjur í framtíðinni

Við viljum stuðla að sjálfbærri og skilvirkri nýtingu auðlinda, s.s. hráefna, jarðefna, villtra dýrastofna, orku og ferðamannastaða. Draga þarf úr myndun úrgangs og efla  úrgangsstjórnun með aukinni flokkun, endurvinnslu og endurnýtingu enda er úrgangur verðmætt hráefni. Við viljum draga úr neikvæðum áhrifum úrgangs á umhverfi og heilsu manna.